Grupp 5

Koran

Rapport

Läxa
Läxa
Behöver öva mer på lektion 3 plus lektion 6-11 till nästa gång.
Läxa
Ok läst. Försök öva mer för bättre flyt och säkerhet i läsningen. Ny läxa: lektion 11, sid 2, rad 6-7 (+ 8 om han hinner)
Läxa
Omläxa lektion 13, sid 2, rad 1-2.
Läxa
Behöver öva mer på lektion 13, öva på att läsa utan norania, dock inte lära sig utantill..
Läxa
Omläxa sista lektionen, halva rad 6 plus rad 7, se markering. Yasmina behöva öva mer på att läsa utan norania, bokstav för bokstav, var uppmärksam på att hon inte lär sig läsa innantill.
Läxa
Ok läst. Ny läxa: lektion 11, rad 9-10.
Läxa
Frånvarande idag. Samma läxa till nästa gång: lektion 13 sidan 2 rad 4-5
Läxa
Ok läst. Behöver öva mer för bättre resultat. Ny läxa: lektion 9, rad 7-9.

Kontakta Grupp 5