Rawda institutet ämnar bidra till spridningen av

en balanserad och tolerant islamisk syn grundad på traditionell islam. Muslimska barn och vuxna skall lära känna islam och stärkas i sin svenska muslimska identitet. Vi önskar fördjupa kunskaper i koran och sunnah, islamisk lag och andlighet, samt fördjupa kunskapen om tro, handling och inre fulländning (iman, islam, och ihsan)
kunskap.

Rawda Institutet bjuder regelbundet in lärda från hela världen

Följ oss på Facebook och Instagram för att få information om kommande och gångna event. 

våra verksamhet.

Vi har verksamheter för alla oavsett förkunskaper. Utöver våra regelbundna verksamheter för barn, kvinnor och män. Så har vi allmänna föreläsningar med inbjudna lärda.

Barn

I Rawda Institutets barnverksamhet ingår lärarledda lektioner inom sirah och koran, diskussioner och pyssel. Inlärandet skall vara givande, roligt och upplyftande.

Kvinnor

I vår kvinnoverksamhet ingår lärarledda lektioner i koran, sirah, islamisk rättslära och tolkningen av koranens budskap. Våra lärare har utbildning från de främsta islamiska instituten i världen.

Män

För bröder erbjuds bland annat sammankomster där vi läser Imam al-Haddads Wird al-Latif som består av åminnelser som Profeten ﷺ brukade läsa under dagen och kvällen.

schema.