Vår

vision

Rawda Institutet ämnar bidra till spridningen av en balanserad och tolerant islamisk syn grundad på traditionell islam. Muslimska barn och vuxna skall lära känna Islam och stärkas i sin svenska muslimska identitet. Vi önskar fördjupa kunskaper i Koran och sunnah, islamisk lag och andlighet, samt fördjupa kunskapen om tro, handling och inre fulländning (Iman, Islam, och Ihsan)
VI FINNS PÅ

Gustaf Dalénsgatan 30 i Göteborg

Vårt

SCHEMA

[tt_timetable event=”barnverksamhet,broder,smart-investment,kvinnofragor” event_category=”barnverksamhet,broder,systrar” columns=”,monday,tuesday,wednesday,thursday,friday,saturday,sunday” filter_kind=”event_category” filter_label=”Alla” event_layout=”3″ hide_empty=”1″]

Våra

event

Rawda Institutet bjuder regelbundet in lärda från hela världen. Följ oss på FACEBOOK OCH INSTAGRAM för att få information om kommande och gångna event. Nedan kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.
#INSTAGRAM FLÖDE
ANMÄLAN TILL NYHETSBREV

För

Bröder

Profetiska åminnelser ﷺ

Varje fredag kl 18.00

I vår heliga tradition uppmanas vi att läsa åminnelser under morgonen och kvällen för inre och yttre välbefinnande. På denna sammankomst läser vi Imam al-Haddads Wird al-Latif som består av åminnelser som Profeten ﷺ brukade läsa under dagen och kvällen.

För

Systrar

I åminnelse av Sändebudet ﷺ

Varje fredag kl 16.30

Vår religion förmedlades under 23 år av Guds Sändebud ﷺ. För att få förståelse för den religiösa tradition och andlighet behöver man få en förståelse och ett band till Profeten ﷺ och profetskapet. Under dessa träffar studerar vi Profetens ﷺ liv och karaktär genom poesi, hymner och föreläsningar.

Koran & norania

Varje lördag kl 11.00

Under lördagar studerar vi den heliga Koranen med avsikten att återuppliva bandet till den heliga skriften. Elever läser och/eller memorerar tillsammans med behöriga lärare.

Islamisk rättslära

Varje lördag kl 13.30

I kursen går vi igenom boken safinat al-najah (räddningens ark) som anses vara en mycket viktig bok i grundläggande islamisk rättslära. Vi går igenom rening, bönen, fastan, hajj och andra praktiska kapitel inom islamisk rättslära. Möjligt att delta via Zoom för personer utanför Göteborg.

Koranens budskap

Varje lördag kl 15.30

Under denna föreläsningsserie utforskar vi det budskap Allah ta’ala förmedlar till oss i den heliga Koranens kortare avsnitt. Med hjälp av autentiska källor och reflektioner kring Guds budskap närmar vi oss en mer fullkomlig förståelse för Gud, religiös tradition och rättfärdighet. Möjligt att delta via Zoom för personer utanför Göteborg.

För

Unga

Språk

Arabiska

För

NYA MUSLIMER

Konvertitträffar

Första söndagen i månaden

Är du ny/gammal muslim, nypraktiserande eller bara nyfiken? Vill du träffa andra som gjort samma andliga resa som du?

Hjärtligt välkomna till en konvertitträff med påminnelse och lunch på Rawda Institutet. Endast för systrar.

För

BARN

Barnverksamhet

Mån, ons klockan 18.00 & lör kl 10.30

Rawda Institutets barnverksamhet ämnar att ge muslimska barn och ungdomar traditionell kunskap om Islam och stärka deras muslimska och svenska identitet, vilket kommer att bidra till spridningen av en balanserad och tolerant islamisk syn grundad på islams sanna läror. Kunskapen förmedlas genom lärarledda lektioner, diskussioner och pyssel. Inlärandet skall vara givande, roligt och upplyftande.

Våra

videor

Kontakta oss

SWISH 123 448 23 37 | Bankgiro 5255-1165 | Bli månadsgivare
Gustaf Dalénsgatan 30, våning 2
info@rawda.nu