Närvarorapportering Yasinakademin - Koran

Koran

Sirah

Läxa
Bra läst Ny läxa lektion 11,sid 20, rad 5-10 + word ثقلت
----------------------------------------
----------------------------------------
Läxa
perfekt läst Ny läxa sista lektion sid 27 rad 4-7
----------------------------------------
Läxa
perfekt läst Ny läxa lektion12 sid 23 , rad 4-7
----------------------------------------
----------------------------------------
Läxa
Bra läst idag! Läxa: Repetition kap 1 + 4 första rader i kap 2
----------------------------------------
Läxa
Skrev Amelias läxa innan. Här kommer rätt läxa för Alina Bra läst idag! Läxa: Resten av kap 1 (repetera din gamla läxa också)
----------------------------------------
Läxa
----------------------------------------
Läxa
Okej för första gången, men det behöver upprepas och mer träning för första lektionen, och i synnerhet bokstaven Qaf ق behöver mer träning.
----------------------------------------
Läxa
Okej för första gången, men det behöver upprepas och mer träning för första lektionen.
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------